Studies en casussen

MEDIHONEY® is één van de beste wetenschappelijk onderbouwde wondproducten ter wereld met robuust klinisch bewijs voor haar superieure werking.Kijk op onderstaande referentielijst voor een uitgebreid overzicht!

Internationale MEDIHONEY Referentielijst 2018

Randomized Controlled Trials (RCT’s)

Gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies (R.C.T.’s) met MEDIHONEY®

MEDIHONEY® bij ULCUS CRURIS:

  1. Robson V, Dodd S, Thomas S. Standardized antibacterial honey (Medihoney) with standard therapy in wound care: randomized clinical trial. J Adv Nurs. 2009 Mar;65(3):565-75. Samenvatting: studie met 105 patiënten met een secundair genezende wond waarvan de helft behandeld met MEDIHONEY en andere helft (controlegroep) met conventionele wondproducten. De tijd tot genezing in MEDIHONEY groep bedroeg 100 dagen tegen 140 dagen in controlegroep. Na 12 weken complete wondheling bij 46,2% in de MEDIHONEY groep tegen 34% in de controlegroep. 
  2. Gethin G, Cowman S. Manuka honey vs. hydrogel – a prospective, open label, multicentre, randomised controlled trial to compare desloughing efficacy and healing outcomes in venous leg ulcers [2008]. J Clin Nurs. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02558.x. Samenvatting: studie met 108 patiënten waarvan 54 behandeld met MEDIHONEY en 54 met een hydrogel (controlegroep). De MEDIHONEY groep vertoonde significant snellere wondgenezing, sneller debridement en minder wondinfecties.
  3. Gethin G, Cowman S. Bacteriological changes in sloughy venous leg ulcers treated with manuka honey or hydrogel: a RCT. J Wound Care. 2008;17(6):241-244,246-247. Samenvatting: het effect van Manuka honing vs Hydrogel op de bacteriologische veranderingen in ulcera als secondaire uitkomst van de RCT onder pnt. 2. Manuka honey was bij 70% van chronische veneuze ulcera effectief in eradicatie van MRSA. Debridement en MRSA eradicatie dragen in belangrijke mate bij aan het behandelen en voorkomen van (kruis)infecties.
  4. A. Jull et al, Randomized Clinical Trial of honey-impregnated dressings for venous leg ulcers, Clinical Trials Research Unit, Univ. of Auckland, Univ. of Waikato Hamilton, New Zealand, 2008. Samenvatting: studie met 368 patiënten met veneus ulcus waarvan 187 patiënten met honing en 181 conventioneel behandeld (controlegroep). Na 12 weken  104 patiënten in de honinggroep en 90 patiënten in de conventionele groep genezen. Hoewel deze uitkomst niet statistisch significant is vertoonde de honinggroep minder infecties en een kortere hospitalisatietijd. *Opmerking van de auteur: In deze RCT zijn patiënten geïncludeerd met relatief (zeer) kleine ulcera (opp.<2,6cm2) welke met compressie alléén veelal ook genezen. De toegevoegde waarde van Manuka honing komt hierdoor niet tot uiting zoals dit wel bij de Gethin studies het geval is en waarbij sprake is van veel grotere wonden (wondopp. >9,5cm2). Bovendien is in deze studie sprake van een zeer heterogene controlegroep hetgeen als een zwak studiedesign kan worden aangemerkt. In de Cochrane Library zijn de RCT’s van Jull en Gethin, ondanks hun grote heterogeniteit, gepooled hetgeen tot foutieve conclusies leidt.

MEDIHONEY® bij SMETTEN (Intertrigo)

  1. WA Nijhuis, RH Houwing, A randomized trial of Medihoney® Barrier Cream versus zinc oxide ointment, British Journal of Nursing 2012, Tissue Viability Supp., Vol 21, nr. 20 Samenvatting: vergelijk tussen MEDIHONEY® Barrier Cream en zinkolie bij de behandeling van smetten. MEDIHONEY® Barrier Cream biedt belangrijke voordelen t.o.v. zinkolie: minder jeuk, meer comfort, hoeft niet te worden verwijderd (met kans op huidbeschadiging), minder arbeidsintensief voor zorgverlener. 

MEDIHONEY® bij DIABETISCH VOETULCUS

  1. Kamaratos et al, Manuka honey impregnated dressings in  the treatment of neuropathic diabetic footulcers, International WoundJournal 2012, Blackwell Publish. and Medial Helplines doi: 10.1111/j1742-481x. Samenvatting: studie met 63 patiënten met diabetisch voet ulcus. Behandeling met MEDIHONEY® verbanden leidt tot significant snellere wondsluiting en snellere disinfectie van ulcera t.o.v. conventionele behandelingsmethode. In MEDIHONEY® groep werd antibioticagebruik en hospitalisatietijd gereduceerd tot nul.

MEDIHONEY® bij DECUBITUS

  1. B. Biglari et al, Spinal Cord (2011), Use of Medihoney as a non-surgical therapy for chronic pressure ulcers in patients with spinal cord injury, 1–5 & 2011, International Spinal Cord Society. Samenvatting: studie met 20 dwarslaesiepatiënten met decubitus graad 3 en 4. Patienten waren reeds minimaal 3 maanden behandeld met conventionele wondproducten. Na start was met MEDIHONEY®  binnen 4 weken bij 90% van de patiënten  volledige wondgenezing. Daarnaast geringe littekenvorming en snelle infectiebestrijding (binnen 1 week negatieve kweken bij alle patiënten). Geen bijwerkingen.

MEDIHONEY® bij LIJNINFECTIES

  1. Johnson DW, van Eps C, Mudge DW, et al. Randomized, controlled trial of topical exit-site application of honey (Medihoney) versus mupirocin for the prevention of catheter-associated infections in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2005;16(5):1456-1462. doi:10.1681/ASN.2004110997. Samenvatting: vergelijkende  met 101 patiënten waarbij effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde medicinale honing vergeleken is met het antibioticum mupirocine bij de preventie van lijninfecties bij haemodialyse patiënten. Het 3 x per week aanbrengen van gestandaardiseerde medicinale honing bij haemodialyse katheterinsteekopeningen was veilig, goedkoop en effectief.   De effectiviteit van honing tegen antibioticaresistente micro-organismen en het feit dat er geen resistentie tegen honing te verwachten is maken dit product tot een goed alternatief voor chemoprofylaxe bij patiënten met centraal veneuse lijnen.
Gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies (R.C.T.’s) met TCC

Off loading the Diabetic Foot wound, a R.C.T. :Diabetis Care, volume 24, nr.6, juni 2001. Samenvatting: vergelijkende studie tussen verschillende off loading methoden t.w.: total contact cast (TCC), afneembare cast (RWC) en ‘half shoe’ bij de behandeling van neuropatische voetulcera bij 63 diabetespatiënten. Conclusie: met TCC genezen meer wonden en in kortere tijd dan met  twee andere, veel toegepaste, methoden RWC en ‘half-shoe’. Download publicatie

 

Wetenschappelijke artikelen

MEDIHONEY® artikelen

Het aantal wetenschappelijke artikelen over MEDIHONEY® bedraagt inmiddels meer dan 250. Het is daarom ondoenlijk om alle artikelen op deze website te plaatsen. Hieronder treft u een referentielijst aan van alle MEDIHONEY® artikelen die gepubliceerd zijn. Deze lijst wordt regelmatig geupdated. Interesse in een artikel? Mail ons en wij sturen het u graag toe.


 

Casussen + posters

Casussen en posters MEDIHONEY®

springmedical: totaalpakket van innovatieve, wetenschappelijk bewezen producten en spraakmakende service.
© 2015 Spring Medical      |      Disclaimer      |      Algemene voorwaarden