Disclaimer voor de website www.springmedical.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

SpringMedical BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: SpringMedical BV
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

 1. Het auteursrecht op deze website berust bij SpringMedical BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SpringMedical BV.
 2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 3. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming door SpringMedical BV.

springmedical: totaalpakket van innovatieve, wetenschappelijk bewezen producten en spraakmakende service.
© 2015 Spring Medical      |      Disclaimer      |      Algemene voorwaarden