Privacyverklaring SpringMedical B.V.

Bedrijfsgegevens

Naam: SpringMedical B.V.
Adres: Jachtlaan 131, 7313 CW, Apeldoorn
Telefoon: 055-3560544
Email: info@springmedical.nl
Website: www.springmedical.nl
Inschrijvingsnummer K.v.K.: 54036275

De persoonsgegevens die worden verwerkt

SpringMedical B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van SpringMedical B.V., en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan SpringMedical B.V. verstrekt. SpringMedical B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres.

Waarom SpringMedical B.V. uw gegevens nodig heeft

SpringMedical B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, om u periodiek een nieuwsbrief te kunnen toesturen, en/of om u op uw verzoek per post te kunnen bereiken.

Daarnaast kan SpringMedical B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van producten en/of advies.

Hoe lang bewaart SpringMedical B.V. uw gegevens?

SpringMedical B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@springmedical.nl. SpringMedical B.V. zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

In het geval u ontvanger bent van de SpringMedical Nieuwsbrief dan kunt u zelf te allen tijde uw persoonsgegevens aanpassen of verwijderen door middel van de links die onderaan iedere nieuwsbrief vermeld staan.

Delen met anderen

SpringMedical B.V. gebruikt uw persoonsgegevens alleen intern. Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrek indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

SpringMedical B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt technische en organisatorische passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact

Indien u wenst te reageren op onze Privacyverklaring, of als u een klacht heeft, dan kunt u contact opnemen:

Onze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden.

Cookieverklaring

springmedical: totaalpakket van innovatieve, wetenschappelijk bewezen producten en spraakmakende service.
© 2015 Spring Medical      |      Disclaimer      |      Algemene voorwaarden